Home Advertising Boost Digital Marketing Malayalam | SEO Plugins To Boost Your Search Rankings ?

Digital Marketing Malayalam | SEO Plugins To Boost Your Search Rankings ?

by admin
Digital Marketing Malayalam | SEO Plugins To Boost Your Search Rankings ?

Start Your Free 7 Day Trial - Advertising Boost
Advertising Boost 7 Day Free Trial

SEO PLUGINS ആണോ ,അതോ CONTENT ആണോ റാങ്കിങ്ങിന്റെ ഗതി നിർണയിക്കുന്നത് ?👇 👇 👇

ഒരു പ്രധാന ഘടകം CONTENT ഉം , വെബ്സൈറ്റിന്റെ STRUCTURE [ UX ],QUALITY BACKLINKS ] പിന്നെ വൃത്തി OPTIMIZE ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന SEO PLUGINS LIKE RANKMATH ,YOAST ,എല്ലാത്തിനും ഉപരി പേജ് ENGAGEMENT

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധ്യതയും ഉപയോഗിക്കാം , അപ്പോഴും CONTENT മുക്ക്യം ബിജിലെ ………..

എങ്ങനെ ഒരുപാട് കീവേർഡ്‌സിന് റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന പേജ് CONTENT ,അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് CONTENT കണ്ടുപിടിക്കാം 👇 👇 👇

#OFF #PAGE #MALAYALAM

LINK BUILDING ഈസി ആയി CREATE ചെയ്യാനുള്ള EFFECTIVE IDEAS തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഉൾപെടുത്തുന്നതാണ്

Hi Friends 😍

“Passion Makes People More Productive 🔥, Not Stress 😍 ”

Take a Moment to Subscribe and Press That Bell Icon 🔥

🔊🔊. നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ തൊഴില്ലായ്മയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം, തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാത്തതല്ല, മറിച്ചു ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ Skilled ആയിട്ടുള്ള Professionals ഇല്ലാത്തതിന്റെ അഭാവം ആണ്.

ഉദാഹരണം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെ… ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ , കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ,സാധാരണക്കാർക്ക് താല്പര്യവും , ഇഷ്ടവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു മികച്ച തൊഴിൽ മേഖല ആയിരിയ്ക്കും

നിങ്ങൾക് Job hunting sites ആയ Naukari, Indeed,Monster Jobs എല്ലാം Refer ചെയ്യാം.. എല്ലാത്തിലും ആയിരകണക്കിന് അവസരങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ദിവസവും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ publish ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

🔥 മിനിമം യോഗ്യത ഡിഗ്രി ഉള്ള ആർക്കും, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ Skill വെറും 🔥 3 മാസം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാം.പക്ഷെ വളരെ അധികം ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആണ് . 🔥. ക്രെമപ്പെടുത്തിയ ട്രെയിനിങ്ങും , 🔥 updated ആയ സിലബസും ,ഈ 🔥 മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം പഠിക്കാൻ ശ്രെമിക്കുക .

ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചു, 3 മാസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ആണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ മാത്രം, ഞങ്ങളുടെ 3 മാസത്തെ Paid ക്ലാസ്സിൽ Join ചെയ്യാം..

👉. 2 മാസം 100% Job Oriented Digital Marketing Training [SEO +SMM+SEM]

👉. 1 മാസം Full Practical Internship in Live Project

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, സംശയങ്ങൾക്കും താഴെ കാണുന്ന കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് പേജ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്

👉.

അല്ലെങ്കിൽ

👉. നേരിട്ടു WhatsApp വഴി സംശയം ചോദിക്കുവന്നതാണ്

👉 WhatsApp Link :

JIJO JOSEPH [ GOOGLE CERTIFIED DIGITAL MARKETING EXPERT ]
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Follow me on instagram 👇👇
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

LinkedIn Profile 👇👇
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Facebook page 👇👇
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

My Personal Websites for Business Enquiries & Freelancing :👇👇
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

👉
👉

ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു “CAREER” ആക്കാൻ താൽപര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ,നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ,ഫ്രീ സെർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാൻ ഉള്ള ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 👇👇

*** *************
👉 ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ SEO THEORY ക്ലാസുകൾ നിർബന്ധമായും കാണുക ..ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
*************************** *******************

ഏറ്റവും പുതിയ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, SEO ,സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക

👉 youtube.com/c/JijoJosephSEO-Expert

👉 SEO Malayalam Class 1: എന്താണ് SEO ? ലോകത്തെ 7 TOP SEARCH ENGINES?

👉 SEO Malayalam Class 2: എങ്ങനെ ആണ് സെർച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ?

👉 SEO Malayalam Class 3: എന്താണ് ORGAINC റിസൾട്ട് ? എന്താണ് PAID റിസൾട്ട് ? വ്യത്യാസം ?

👉 SEO Malayalam Class 7: GOOGLE KEYWORD RSEARCH TOOL [2020]

👉 SEO Malayalam Class 8 : SEO KEYWORD DIFFICULTY എന്താണ് ? അതിന്റെ പ്രാധാന്യം?

👉 SEO Malayalam Class 9: ADVANCED KEYWORD SEARCH? [UBERSUGGEST]

👉 SEO Malayalam Class 10: ADVANCED KEYWORD SEARCH? [UBERSUGGEST EXTENSION]
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Disclaimer: This Channel DOES NOT PROMOTE OR ENCOURAGE any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for EDUCATIONAL PURPOSE only

Jijo Joseph is a Full Time Freelance Digital Marketing Expert & Co-founder of AJ Digital Hub based in Kochi, Kerala. He helps to start-up companies like Real-estate, Tours & Travels, Education, Wellness & IT Industries grow their revenue & brand visibility online. Digital Marketing campaigns will increase your brand awareness & leads, improve your web traffic into your digital marketing online strategy.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy